สุลต่าน Nazrin Shah ประกาศรักษาการพระมหากษัตริย์

สุลต่านแห่งเประสุลต่าน Nazrin Shah จะใช้หน้าที่ของ Yang di-Pertuan Agong ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. ถึงวันที่ 31 ธันวาคมตาม Bernama Sultan Nazrin Shah ผู้ซึ่งเป็น Timbalan Yang di-Pertuan Agong จะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่ไม่มี Yang di-Pertuan Agong ซึ่งเป็นสุลต่านมูฮัมหมัดวีผู้ซึ่งจะพักรักษาตัวต่อไปในช่วงเวลาดังกล่าว

มาตรา 33 แห่งรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกำหนดให้ทิมบัลยันดิดิเพอร์ทูอางก์องทำหน้าที่ของยางดิเพอร์เทียนอากงในกรณีที่ไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุลต่านนาซิรินชาห์ลงนามในเอกสารการประกาศเพื่อปลดประจำการของ Yang di-Pertuan Agong ที่ Istana Hinggap Perak ในวันศุกร์นี้ รองนายกฯ ดาต้าเสรีดร. อนันต์อิซมาอินรองเลขาธิการรัฐบาลดุคเสรีอิสมาอิลบาการ์และหัวหน้าผู้พิพากษา Tan Sri Richard Malanjum ยังมีอยู่ด้วย