ดาวเทียมเจ็ดดวงมีอยู่แล้วในวงโคจร 25 กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา

ความตระหนักในพื้นที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมวงโคจรจะปลอดภัยโดยการหลีกเลี่ยงการชนกันและการลดเศษซาก การติดตามวัตถุอวกาศได้ดีขึ้นเป็นลำดับความสำคัญสูง คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าดาวเทียมของสหภาพยุโรปทั้งหมดจะเปิดตัวในจรวดของยุโรปเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมปล่อยของอิสระของกลุ่มนี้

อยากให้ทุกรัฐในสหภาพยุโรปให้ความมุ่งมั่นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังเน้นการให้การสนับสนุน บริษัท “New Space” ที่มีความคิดก่อกวน นี้จะเห็นการจัดหาเงินทุนความเสี่ยงที่มีอยู่ผ่านทางสหภาพยุโรปสำหรับ SMEs พื้นที่ ดาวเทียมเจ็ดดวงมีอยู่แล้วในวงโคจร 25 กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา หรือที่เรียกว่ายามรักษาการณ์ยานรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งและบังคับใช้นโยบายของสหภาพยุโรป GovSatCom เป็นโครงการใหม่ จะช่วยให้การสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมที่ปลอดภัยของรัฐสมาชิกสามารถใช้งานได้เช่นกองกำลังตำรวจหน่วยงานด้านชายแดนและนักการทูต