การตอบสนองต่อเครื่องหมายการรักษาที่แตกต่างกัน

“ผ้าพันแผลสมาร์ทที่เราสร้างขึ้นพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดค่า pH และอุณหภูมิและการจัดส่งยาปฏิชีวนะถือเป็นต้นแบบสำหรับความเป็นไปได้อย่างหลากหลาย” นายโซนัสเซลเคลกล่าว “ใครสามารถจินตนาการในการฝังส่วนประกอบอื่น ๆ ยาเสพติดและปัจจัยการเจริญเติบโตที่รักษาสภาพที่แตกต่างกันในการตอบสนองต่อเครื่องหมายการรักษาที่แตกต่างกัน”

ผ้าพันแผลสมาร์ทได้รับการสร้างและผ่านการทดสอบภายใต้สภาพหลอดทดลอง การศึกษาทางคลินิกกำลังเตรียมการเพื่อหาข้อได้เปรียบทางคลินิกในร่างกายของพวกเขาในการอำนวยความสะดวกในการรักษาเมื่อเทียบกับผ้าพันแผลแบบดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์ดูแลแผล